x

links4students                                  Gran Canaria                                   Norwegen


                              Byen ved Rondane - Otta - fikk bystatus 26. august 2000. Dette er et forsøk på å samle en del nettinformasjon om Otta, Sel og Gudbrandsdalen                           (Siden ble oppdatert 04.10.2017)


Se også:
1) Forretninger og Bedrifter

2) Festivaler og andre arrangement i
    Gudbrandsdalen og Lillehammerområdet
 
 
3) Museer og samlinger i Gudbrandsdalen og
    Lillehammerområdet
.
4) Vær og Webkamera i Gudbrandsdalen &
    Lillehammer

Eller bruk Søk-funksjonen for www.otta2000.com -sidene
En god del foreninger og lag mangler ennå nettsider, men da Internett er en billig og enkel måte å formidle informasjon på vil dette forhåpentligvis snart endre seg.

Oppføring her er gratis.
Informasjonen er hentet fra de enkelte nettstedene.
Noe av informasjonen kan være foreldet - og av og til skifter nettsteder
eier, konsept, eller legges ned. Sjekk nettstedene for kontaktinformasjon og oppdaterte opplysninger.

En e-post om adresseforandring
eller feil i oppføringene tas i mot med takk.
Ta kontakt dersom noe ønskes forandret. - eller  du har tips om et nytt nettsted.
Nye nettsteder legges til etter hvert.

 

 

 

Diverse organisasjoner

denne siden i Sel kommunes nettsted kan du laste ned en side med oversikt over diverse lag og organisasjoner i Sel kommune.

 

Bredebygden Lokalhistoriske Selskap 
 
BREDEBYGDEN LOKALHISTORISKE SELSKAP - "Mangen en historie om mennesker som gjennom tidene har hatt sitt liv og virke i Bræbygden, eller som var født der og siden reiste ut, har levd videre på folkemunne. Vi ønsker å skrive ned historiene om dem og formidle dem videre til neste generasjon"
  
DNT Gudbrandsdalen DNT Gudbrandsdalen ble stiftet 26. april 2006 og har om lag 700 medlemmer i kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk og Dovre.
 
 
Dølehest - Landslaget for Dølehest
 
- Se også Ottadalen Dølahestlag
"Dølehesten er den største av Norges 4 nasjonale hesteraser. Den er en godmodig, arbeidsvillig, lettforet og ikke minst vakker hest. Rasen gir muligheter for bruk til ulike formål som bl.a ridning, kjøring og arbeid i skogen"
 
 
Fjellstyrene "Velkommen til Norges Fjellstyresambands nye nettsider.
Her vil du finne informasjon og nyheter om fjellstyrene og statsallmenningsforvaltningen. Er du på utkikk etter noen av fjellstyrenes friluftsliv, jakt og fisketilbud vil vi anbefale et besøk på Inatur eller fjellstyrenes egne nettsider." (Dovre, Lesja, Lom, Vågå, Ringebu, Gausdal etc.)

 
Fron Historielag  "Fron historielag vart stifta den 19. august 1928 med Jon Harildstad som formann. Andre i styret var Halftan Haanshus, Ole P. Brandvold, Thor Aasmundstad, Even Sveipe, Nils Bjerke, Albert Wadahl og Rasmus Stauri. Noko av æra for skipinga må vi tilegna Kristofer Fliflet i Gudbrandsdal historielag og historieskrivaren Ivar Kleiven.
I 1930 vart såleis bygdaboka "Fronsbygdin" utgjeve i regi av historielaget
."
 
 
Glommens og Laagens Brukseierforening Aktuelt, Virksomhet, Vannstander, Naturgrunnlaget, Anlegg og Drift, Faglig Stoff, Årsrapporter etc.
 
Gudbrandsdalsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga Amatørradio. "Vi er en gruppe radiointeresserte personer (radioamatører) med medlemmer fra Bjorli i nord til Gausdal i sør. Gruppen er tilsluttet Norsk Radio Relæ Liga, NRRL.  NRRL er tilsluttet den verdensomspennende International Amateur Radio Union, IARU."
 
Hamsunlaget i Lom "...laget har som formål å
- Forvalte eigedom og ting, brev, skrifter, bøker, minne og anna som har tilknyting til
  Knut Hamsun "Knut Pedersen Garmotrædet" og hans nære eller fjerne familie,
  fødestad og oppvekstmiljø i Lom.
- Drive innsamling, utstilling, formidling, opplysning og omvisning.
- Fremje interesse for Knut Hamsun og diktinga hans"
 
 
Heidal Historielag Heidal Historielag vart skipa den 23. august 2005 og er såleis framleis i oppbyggingsfasen.
Etter årsmøtet i februar 2008 er dette styre-representantane:
Pål Prestgard, Ståle Rønningen, Sverre Nybø,
Guri Brobakken og Sverre Svindland.
 
 
Heidal Idrettslag   "Velkommen til hjemmesida for Heidal IL - Fotball - Håndball - Ski - Vannsport - Trim - Bruktbutikk - Informasjon "
 
 
Høvringen Vel "Høvringen Vel ble etablert 31.07.1982, og hadde pr. 01.03.2006 registrert 243 medlemmer. Totalt er det over 400 hytter på Høvringen, så vi anmoder de som ikke allerede er medlemmer hos oss om å bli medlem! "
 
 
Kvam Idrettslag  (Nord-Fron) Fotball, Håndball,  Ski,  Allidrett, Turorientering, Andre idretter, Klubbavtaler etc
"Vi tar sikte på å lage brukervennlige sider med nyttig informasjon til våre medlemmer og andre interesserte."
  
LaagenDelta Blues Klubb Lillehammer - "LaagenDelta Bluesklubb ble startet i 1974/75 og det påstås at det er landets eldste bluesklubb. ... Klubben har stort sett vært aktiv og levende fram til nå, og har bl.a. hatt bluesfestival flere ganger i 90-årene. "
 
 
Landslaget for Dølahest "Dølehasten er den største av Norges 4 nasjonale hesteraser. Den er en godmodig, arbeidsvillig, lettforet og ikke minst vakker hest. Rasen gir muligheter for bruk til ulike formål som bl.a ridning, kjøring og arbeid i skogen"
 
 
Lions Club Otta 
 
"Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter."
 
 
Loftsgård Velforening 
 
"Loftsgård Vel stiftet 5. desember 1973 har til formål å arbeide for at området skal bli et trivelig sted å bo og foreta samordning av beboernes felles interesser og krav som gjelder de bomessige forhold i området, og være et bindeledd mellom beboere for ved samarbeide få utført ting som er til beste for alle i området"
- Informasjon om vedtekter, styre, Kringsjå etc.
 
 
Lom Idrett (Lom kommune) Følg Lomsfotballen
 
 
Mysusæter Vel "Hjemmesiden ble offisielt åpnet 4. august (2007). I første versjon er den tenkt som et supplement til Mysusæter-Nytt, medlemsbladet som distribueres til medlemmer og hytteeiere i og rundt Mysusæter i Sel kommune.  I tillegg vil hjemmesiden kunne brukes som oppslag og informasjonskilde.  Vi håper du som leser vil gi oss tilbakemeldinger slik at hjemmesiden kan bli et nyttig oppslagsverk og informasjon for våre medlemmer."
 
 

Nord-Gudbrandsdal MS-forening 

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøs nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose. Den skal ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose og arbeide for å bekjempe sykdommen multippel sklerose.
Foreningen står tilknyttet ms-forbundet og har 46 medlemmer fra Sør-Fron og nordover.
MS er en sykdom som ofte debuterer i 30-årsalderen. Mange står ofte alene med sin diagnose, og her finner en link til ms-forbundet med mye informasjon om MS

 
 
Norske redningshunder
     -
Avd, Oppland/Hedmark)
   
"Norske Redningshunder er en humanitær organisasjon som trener opp hunder og førere til innsats i den frivillige redningstjenesten. Vi arrangerer kurs og treningssamlinger på mange steder rundt i landet. Der lærer vi opp hunder og førere til å lete etter savnede mennesker - i snøskred, på barmark og i ruiner. De som består de avsluttende prøver, føres opp på våre tjenestelister, og kan kalles ut av politiet ved leteaksjoner. All innsats i organisasjonen er på frivillig basis"
 
Norsk Motor Klubb
     - Nord-Gudbrandsdal
 
Norsk Motor Klubb Nord-Gudbrandsdal har nå fått egen hjemmeside
Norsk Villreinsenter  
 
"Alt om villrein på én adresse - Norsk Villreinsenter i samarbeid med Villreinrådet i Norge presenterer i dag et nytt nettsted som har som mål å "løfte" villreinen fra "menighet" til samfunn. Det gjør vi i fellesskap."
 
Otta Bridgeklubb   Bridge - "På denne hjemmesiden finner du opplysninger om resultater fra klubbens turneringer, mesterpoeng, generelle opplysninger om spillested og –tidspunkter, hvordan du kommer i kontakt med klubbens styre samt en oversikt over lenker til andre interessante hjemmesider på Internett"
 

OttaCup

OttaCup: Innendørsturnering i fotball (1983-) Historikk, påmelding etc.  
 

 

Ottadalen Sykkelklubb Les mer på nettsiden om sykkelklubben, Lomsrittet, Lalmsrittet, treningsplan, Styrkeprøven etc  
Otta Idrettslag

"Otta idrettslag ble stiftet 23. januar 1927. Dette var imidlertid ikke noen nyskapning som idrettslig forening. Ifølge arkivsaker som er kommet til rette, ble Otta idrettsforening stiftet den 8. februar 1919, og innmeldt i Centralforeningen for utarbeidelse av idrett. Iflg. denne foreningens lover var formålet å utvikle: «dyktighet ved idrettsøvelser sommer og vinter, samt bevare interessen for dette». "
 

Otta Musikkforening

 

Påmelding til GD-Cup Program, Gjennomføring, Kontakter, Reglement, Rekrutteringspris, Resultat,
Fra Cupen
 
Otta Røde Kors "Otta Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 17. mars 1947 og holder til på Otta i Sel kommune med ca. 6.500 innbyggere.
Vi har vel 500 medlemmer, hvorav ca. 50 aktive
I tillegg til hjelpekorpset har vi en ungdomsavdeling med ca. 15 medlemmer"

 
Otta Skytterlag  Stiftet i 1881 - da som Sells Skytterlag. Skiftet navn i 1972 til Otta Skytterlag.
Informasjon om laget, møter, aktiviteter etc. Les mer på nettsidene til laget.
 
 
Pillarguri Badmintonklubb Hjemmeside (facebook) med bilder og nytt om badmintonmiljøet på Otta. Her finner du informasjon om kontakter, treningstider, turneringer m.m.
 
 
Rondanecupen
 - se også Otta Bridgeklubb

Resultater m.m fra 1958 til i dag.
Diverse informasjon og bilder fra de siste arrangementene.
 

 
Sel Fjellstyre  "Vi håper at siden vil gi mye nyttig informasjon til dere som brukere av statsallmenningene, og selvsagt også til dere  andre interesserte. Hjemmesiden vil hele tiden være under oppdatering. Kommer til å legge stor vekt på å holde dere oppdatert på det som skjer i tilknytning til allmenningen, og håper samtidig at våre lesere vil komme med gode innspill."
 
 
 

                              Byen ved Rondane - Otta - fikk bystatus 26. august 2000. Dette er et forsøk på å samle en del nettinformasjon om Otta, Sel og Gudbrandsdalen                           

  

 

 


Barhaug skole (Vinstra)
 

Informasjon om skulen og dei tilsette.
 
 
Høgskolen i Lillehammer (HIL) Studietilbud, Forskning, Studentliv, Bibliotek
 
Kvam skole Informasjon om skulen og dei tilsette.
 
 
Lalm Oppvekstsenter  "Lalm oppvekstsenter består av skule og barnehage. Det er 23 vaksne som har sitt daglege arbeid ved senteret.

Skulen har i år 65 elevar fordelt på 1.-7.steg. Det er 8 lærarar og to assistentar som arbeider i skulen dagleg"
 
 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule
 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Avdeling Otta er en kombinert videregående skole.
 

 

Otta ungdomsskole (tidligere Sel ungdomsskole)
 

Skolen ble offisielt innviet tirsdag 13. mars 2007 og navneskiftet fra Sel til Otta ungdomsskole trådde endelig i kraft.
 

 

Rondeheim Den norske fjellskolen "Rondeheim, Den Norske Fjellskolen,  ble startet i 1957 og var den første i sitt slag i landet. ... Leirskolen drives daglig som leirskole for skolebarn fra hele landet. Under oppholdet på fjellskolen ønsker vi at elevene skal oppleve mest mulig av det naturen og omgivelsene har å tilby."
 

Sel Bibliotek, Otta

"Biblioteket på Otta ligger sentralt i Johan Nygårds gate 17b, ved det nye kjøpesenteret Ottatunet."  
Sel bibliotek - heimeside: www.sel.folkebibl.no
 

 

Skåbu skole Informasjon om skulen og dei tilsette.
 
 
Sødorp skole (Vinstra) Informasjon om skulen og dei tilsette.
 
 
Vinstra ungdomsskole Informasjon om skulen og dei tilsette.
 
 
Vinstra vidaregåande skule Vinstra vidaregåande skule er en kombinert videregående skole.
 
 
Vågåmo skule  "Velkommen til Vågåmo skule sine heimesider!
Sidene er under utvikling. Vi har ambisjonar om å ha informative sider for elevar, foreldre og tilsette i løpet av kort tid!"
 
 
Vågå ungdomsskule  Informasjon om skulen og dei tilsette.
 
 
Yrkesretta Opplæring, sikkerhetskurs
   Bjørn Rosten
"Bjørn Rosten - Yrkesretta Opplæring -Elvegata 3, 2670 Otta - Yrkesretta Opplæring arrangerer kurs over hele Sør-Norge, og har holdt på med dette i over 10 år. Firmaet holder kurs blant annet i truck, lastebilkran, ADR, anleggsmaskinfører, sprengning og stortruck. Yrkesretta Opplæring blir ledet av Bjørn Rosten. Han har over 30 års erfaring fra det private og det offentlige arbeidsliv"  

 

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule - Avdeling Otta