X

links4students                                   Gran Canaria                                   Norwegen


LØYTNANTSHJERTE - Dicentra spectabilis - Klikk for et større bilde.                Dette er et forsøk på å samle en del nettinformasjon om Otta, Sel og Gudbrandsdalen                LØYTNANTSHJERTE - Dicentra spectabilis - Klikk for et større bilde.


Sel Kommune

 

     

Sel Kommune


Hovedsiden for informasjon fra Sel Kommune
Et stort og innholdsrikt nettsted med informasjon bl a. om næringsliv, kultur, foreninger og lag, helse/sosial/skole, reiseliv og kommuneinfo.  
 

 


Tall for Sel Kommune
 


Nøkkeltall for Sel kommune
Befolkning, bolig, arbeid og utdanning, kultur, helse og levekår, kommunens økonomi.

Stat/Fylke

 

 

     

(Aetat)  

Se NAV
 

Fjellnettverket (tidligere: Fjellregionsamarbeidet)

 


Fjellregionsamarbeidet er et regionalpolitisk samarbeidsnettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge, hvor fjellområdene er en viktig del av ressursgrunnlaget og forutsetning for næringstilpasning, kultur og livsvilkår.
 

 

Kirken i Sel 
 


Menighetene - Råd - Prostiet - Gudstjenester - Kirkelige handlinger - Kirkebygg - Kirkegårder - Barn og unge - Voksne - Kyrkjebladet - Kontakt
 

 


Kirken i Nord-Fron 
 


Menighetene - Råd - Diakoni og Trosopplæring - Gudstjenester - Kirkelige handlinger - Kirkebygg - Kirkegårder - Barn og unge - Voksne - Kyrkjebladet - Kontakt
 

 


Familievernkontoret Otta
 


Kontorets arbeid er et diakonalt tiltak i Nord-Gudbrandsdal Prosti, samtidig inngår det i fylkeskommunens familieverntilbud til befolkningen i Gudbrandsdalen.
 

 


NAV  
 

Ny arbeids- og velferdsforvaltning ble opprettet fra 1. juli 2006, samtidig med at Aetat og trygdeetaten ble lagt ned.
 
 

Ligningskontor/Skattekontor
Otta

- Skatteetaten (Startside)

Fra likningskontoret kan du få:
Nytt skattekort
Svar på spørsmål om selvangivelsen din
Informasjon om skatt og skatteregler som har betydning for deg
Kopi av egen fødselsattest eller fødselsnummerbekreftelse
Bostedsattest
Her finner du også linker til Skatteetaten og Skatteetatens elektroniske tjenester, adresser, telefonnummer mm.
 

Norge
 

NB! Veien til offentlig informasjon og offentlige tjenester NB!
Storting, departement, fylkeskommuner, direktorat, kommuner etc.
 

Oppland Fylkeskommune (ny adresse)
 

Oppland Fylkeskommune: Politikk, Helse, Opplæring, Samferdsel, Kultur, Næring, Planarbeid, Fylkesarkivet etc.
 

Politi
      
 

Politi- og lensmannsetaten - kontaktinformasjon for hele Norge
Ved å ringe 02800 kommer du til sentralbordet i politidistriktet du er i. 
Er du i nød er nummeret alltid
112
 

Regionrådet - Regionalt
utviklingssenter

"VELKOMMEN TIL REGIONALT UTVIKLINGSSENTER - RUN
Regionalt Utviklingssenter Nord-Gudbrandsdal - RUN - består av de regionale utviklingsaktørene Regionkontoret, OPUS, Fylkesmannens Regionale Landbruksavdeling og OFKs regionale knutepunkt. RUN er etablert i Otta Veksthus, samlokalisert med flere andre private og offentlige utviklingsaktører"
 

(Trygdeetaten)
 


Se NAV
 

 

Legekontor / Helsetjeneste

 

     


 
Apotek 1 (Otta)    
    
- Apotek 1 (hovedside)
"Apotek 1s hovedmål er å vise vei til kloke helsevalg og bedre livskvalitet. Vi legger vekt på personlig service og å stimulere våre kunder til å ta vare på
egen helse."

    
(Dersom avdeling Otta-linken ikke virker kan du søke deg fram fra hovedsiden
 
 


 
BUP - Barne og Ungdomspsykiatri -  Otta "Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud
til barn og unge og deres familier. Vårt mål er at behandlingstilbudet
kan bidra til økt livskvalitet og bedret mestring av hverdagen. Vi
samarbeider nært med kommunehelsetjenesten og andre aktuelle etater,
og etter nærmere avtale kan vi delta i ansvars grupper, samarbeidsmøter
og lignende."
 


 
Doktor Online  Doktor Online: Spør legen, Tema, Nyheter, Søk, For helsepersonell, Kosthold, Møteplass etc.
 


 

Familievernkontoret Otta

Kontorets arbeid er et diakonalt tiltak i Nord-Gudbrandsdal Prosti,
samtidig inngår det i fylkeskommunens familieverntilbud til befolkningen i Gudbrandsdalen.
 

  

Helsestasjon for ungdom 

"På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten."

 

  

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter 

Lege- og jordmorvakt
Spesialhelsetjenester
Kommunale helsetjenester
Interkommunale helsetjenester
Prosjektet NGLMS
 
 


 

Nord-Gudbrandsdal MS-forening 

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøs nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose. Den skal ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose og arbeide for å bekjempe sykdommen multippel sklerose.
Foreningen står tilknyttet ms-forbundet og har 46 medlemmer fra Sør-Fron og nordover.
MS er en sykdom som ofte debuterer i 30-årsalderen. Mange står ofte alene med sin diagnose, og her finner en link til ms-forbundet med mye informasjon om MS
 
 


 
Norges Astma- og Allergiforbund Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en interesseorganisasjon med ca. 23.000 medlemmer. - Øke kunnskapsnivået om astma/allergi og eksem - bedre inneklima - fremme forskning - bedre undersøkelses- og behandlings-
muligheter for astma/allergi og eksempasienter.
 
 


 
Norsk Luftambulanse
 

 

"Basen på Dombås:
Lokalbefolkningen i Dombåsområdet har alltid hatt et stort engasjement for basen, og dugnadsinnsatsen var stor for å få etablert basen i sin tid.
Etablert i 1987, etter et prøveprosjekt med vinterbase i 1986. Norsk
Luftambulanse AS bemanner basen med anestesilege, redningsmann og pilot. Norsk Luftambulanse AS har helt siden oppstartet bemannet basen med anestesilege og redningsmann."
  
OCH ortopedi Otta 
OCH startside
"Velkommen til OCH ortopedi Otta, nærmere bestemt Ola Dahlsgt 8 der vi holder til sammen med hyggelige fysioterapeuter på Otta Fysikalske Institutt. Hit flyttet vi i 1996 fra Sel Sjukeheim der vi hadde tilholdssted fra 1991."
 
 


 

Otta helsestasjon

"Helsestasjonens formål er å forebygge skade og sykdom hos barn, og fremme barns fysiske og psykiske helse. Vi gir råd og veiledning i alt som har med barn å gjøre. Vi tar sikte på å oppdage funksjonshemninger så tidlig som mulig."
Les mer ...

 

  

Otta Legekontor  

Otta legekontor   
"Vi har fått ny nettside hvor du som pasient kan kommunisere sikkert med oss
og bestille time og resept elektronisk."
  

Skolehelse-tjenesten 

"Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene."


 

  

Sosialavdelingen i Sel Kommune

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

 

 


Se også:
1) Forretninger og Bedrifter

2) Festivaler og andre arrangement i
    Gudbrandsdalen og Lillehammerområdet
 
 
3) Museer og samlinger i Gudbrandsdalen og
    Lillehammerområdet
.
4) Vær og Webkamera i Gudbrandsdalen &
    Lillehammer

Eller bruk Søk-funksjonen for www.otta2000.com -sidene
En god del foreninger og lag mangler ennå nettsider, men da Internett er en billig og enkel måte å formidle informasjon på vil dette forhåpentligvis snart endre seg.

Oppføring her er gratis.
Informasjonen er hentet fra de enkelte nettstedene.
Noe av informasjonen kan være foreldet - og av og til skifter nettsteder
eier, konsept, eller legges ned. Sjekk nettstedene for kontaktinformasjon og oppdaterte opplysninger.

En e-post om adresseforandring
eller feil i oppføringene tas i mot med takk.
Ta kontakt dersom noe ønskes forandret. - eller  du har tips om et nytt nettsted.
Nye nettsteder legges til etter hvert.