Skannet og bearbeidet i OCR-program av Geir Neverdal (2018)
(Gi beskjed dersom du finner feil)


     
 

NB Bruk CTR + f for å søke etter person/artikkel her.

 
       
  I bok nr 2 står ikke artikkelforfatterne oppført i innholdsfortegnelsen i boka. Disse er skrevet til i denne nettindeksen. Gi beskjed om du finner feil som korrekturlesningen ikke har fanget opp.
OCR-programmet jeg bruker, er forholdsvis treffsikkert men noen mistak kan også her forekomme. 
 
       
  (Seterboka og 2018-boka er ikke med i indeksen. Disse kommer senere)  
       

 

«Otta gjennom 100 år» (1996)

   
    Side  
 

   
  Heimbygdi (av Nico Haugaløkken) 4  
  Minne frå di ti'n jøinnbana kom åt Ottun (av Torgeir T. Nygaard)  7  
  Jernbanens begynnelse (av Arne Bergsvendsen) 11  
  Bjønndalsveien   (av Ola Tamburstuen) 27  
  Togreisa (av Kåre Bakke) 29  
  Otta jernbanebru (av Amund Lie) 30  
  Otta stasjon 100 år (av Lars Riise Pedersen) 34  
  Stasjons-sauen (av Oddmund Utskarpen) 42  
  Stasjonsbyen Otta 1896 - 1946 (av Odd Bakke) 43  
  Ei minneverdig bilreise Otta - Åndalsnes - Otta høsten 1901
 
(av Klaus Jøran Tollan) 73  
  Fra skysskjerre til automobil (av Oddvar Pladsen) 76  
  Sel kommune (av Reidar Solhjem) 94  
  Lensmenn i Sel og Heidal (av Karine Madslien) 102  
  Stor-auren i Lågen (nedteikna av (av Kåre Bakke)  106  
  Otta apotek (av Marit Stormorken) 107  
  Otta Ysteri (av Jacob Bergum) 115  
  Otta og steinindustrien   (av Kjell R. Voldheim) 117  
  Industri og næringsutvikling i Sel i etterkrigsåra (av Ola Dahl) 131  
  Otta Sag og Høvleri A/S   (av Gustav Saastad) 136  
  Otta som avisstad (av Jon Vegard Lunde) 138  
  Posten har også jubileum (av Per Erling Bakke) 143  
  Telefonhistorie (av Liv Liven) 152  
  Prolog ved 100-ars-jubileet på Otta (av Åse Nordnes) 160  
  Sell Sparebank (av Anders Olstad) 162  
  Skulehistorie (av Kåre Bakke og Gustav Saastad) 169  
  Opplæringssenteret i Nord-Gudbrandsdal (av Dag Erik Pryhn) 177  
  SUL, ein kulturberar gjennom meir enn 100 år (av Kåre Bakke) 179  
  Ottas idrettsforeninger gjennom tidene - den første historie
 
(utdrag av 50-årsberetningen) 184  
  Skytterlaget - bygdas eldste eksisterende forening? (av Steinar Grønn) 192  
  Otta Sanitetsforening (av Karine Madslien) 201  
  Tida etter 90-årsjubileet (av Turid Lindby) 207  
  Losje Kringen (av Kåre Bakke) 208  
  Otta-speider'n - et lite tilbakeblikk (av Kirsten Veggumsløkken) 216  
  Otta Musikkforening 70 år! (av Odd Bergdølmo) 220  
  Otta Skolekorps (av Odd Bergdølmo) 223  
  Korsang på Otta (av Jacob Bergum) 226  
  Otta Spelemannslag (av Lars Riise Pedersen) 230  
  Sel Baptistmenighet (av Steinar Botten) 231  
  Otta Indremisjon, 1903-1996 (av Birger Haugstulen) 235  
  Marcello Haugens opphold og arbeid på Otta stasjon (av Synnøve Ulvolden) 238  
  Ottamartna'n (av Gustav Saastad) 243  
  Jakop Stampen (av Sigmund Veggum) 245  
  Hans Bræe (av Marit Breden Romsås) 247  
  Stortingsmannen Sigurd Blekastad (av Dag Erik Pryhn) 251  
  Olav Kringen - ein åndshøvding frå Otta (av Gustav Saastad) 255  
  Hans H. Lie - Gudbrandsdalsfotografen (av Gustav Saastad) 257  
  «Oppfordring til dans»   (av Bjarne Fredriksen) 259  
  Rolfs trio (av Bjarne Fredriksen) 261  
  Spill-op-gutta (av Olaf Saastad) 262  
  DIKT FRA OKKUPASJONSTIDA:      
  Det lysner vel igjen ("Dølagjenta" 1941 - lagsavisa til Sel u.lag) 263  
  Kaffedrikkerens bønneskrift ("Dølagjenta" 1940) 264  
  Øl-bilens sang (av Nico Haugaløkken) 265  
  Cellulosedressen ("Dølagjenta" 1941) 266  
  Et minne fra aprildagene i 1940 (av Norman Heitkøtter) 267  
  Otta-visa (av Øyvind Bratbakken) 271  
       
       
 

«Gåmålt og nytt frå Sel (1999)

   
       
  Innhald   5  
  Song til Sel (av Lars Riise Pedersen) 7  
  «Parti fra Sel» (av Anthon Bang) 8  
  Kyrkja vår er 250 år  (av Marit Stormorken) 10  
  Fra Sinclairvisa til friskolelærere i Sel (av Odd Bakke) 17  
  Ymse gamalt frå Nord-Sel (av Ingrid Sørlie Dokken og Erna Dahl) 24  
  Sigrid Undset, Kristin Lavransdatter, Kristinstatuen og Jørundgard (av Øystein Ulen) 34  
  Sætervegen opp Formolie (av Oleanna Løkken Einbu) 38  
  Bredevangen, et stoppested ved Kongsvegen (av Odd Bakke) 45  
  Den glade vandrer fra Bredebygden (av Per Bakke) 47  
  Posten i Heidal (av Per Bakke) 54  
  Post på Sel 1350 år  (av Per Bakke) 57  
  Mysusætre før i ti'n  (av Syver Ulvolden) 62  
  Melkekjøring med hest fra Mysuseter  (av Oskar Rønningen) 72  
  Gjenferd på Raphamn i 1924 (av Ola Bergum) 76  
  Krigsdagane i Sel 1940 (av Johan Kvåle) 78  
  Sel og Mysuseter aprildagene 1940 (av Oskar Rønningen) 80  
  Minner fra aprildagene i 1940 (av Ola Blekastad) 83  
  Tegn på kveldshimmelen  (av Reidar Lonbakken) 90  
  Dramaet på Kleivrudåsen i 1940 da fem selværer mista livet  (av Karl O. Lien) 92  
  Soldaten som falt på Rustom  (av Andrea Stampeløkken) 94  
  Engelske soldatar som kom bort frå avdelingane sine under felttoget i Norge i 1940  (av Oleanna Løkken Einbu) 96  
  Krigsminne frå Sel  (av Sigurd Skogheim) 101  
  Da krigen kom til Otta- slik jeg opplevde den  (av Kåre Johan Bakke) 104  
  «Mexico» - gjemmested for mange under krigen  (av Reidar Lonbakken) 110  
  Fellessetra i Hessmorken  (av Ola Blekastad) 112  
  Nordre Holseter  (av Ola K. Haugen) 118  
  Et slitets saga  (av Reidar Lonbakken) 119  
  Kleberforekomstene i Sel ga sikre arbeidsplasser  (av Olav Moen) 135  
  Kreditkassen 80 år på Otta (av Odd Klashaugen) 143  
  Gamle skikkar til kvardag og fest  (av Semon Prestgard) 146  
  Marknadsråket  (av Bernhard Lillesæter) 157  
  Glade martnas-minner  (av Theodor Andersen) 161  
  Utdrag av gards- og ættesoge frå Nedre Heidal - Kleiven øvre (Øvre Kleive, Hans- Kleive)  (av Jørgen Espelund) 167  
  Vår første «hytte» på fjellet  (av Kåre Johan Bakke) 175  
  Glimt frå Folkehøgskulen på Romundgard 1919-20  (av Kåre Bakke) 177  
  Anne Stampen fortel  (Intervju ved Grete Berggrav) 188  
  Middelskole på Otta  (av Odd Bakke) 190  
  Utdrag frå «Selvær'n», lagsavisa til det frilynte ungdomslaget Selvær'n på Nord Sel  (av Kåre Bakke) 193  
  Otta diskusjonslag 1949-53  (av Jostein Pedersen) 197  
  Utdrag frå «Dølajenta» - lagsavisa til Sel ungdomslag  (av Kåre Bakke) 203  
  Otta Malerklubb  (av Reidar Svendsen) 219  
  Gamle spelemenn i Sel  (av Lars Riise Pedersen) 229  
  Ein folkeprest  (av Kåre Bakke) 233  
  Otta skole 1923-2000  (av Astrid Linløkken) 237  
  Sel ungdomsskole  (av Terje Lindby) 241  
  Hans Hansen Pillarviken  (av Birger Sivertsen) 245  
  Paul Botten-Hansen 1824-1869  (av Rolf Ulvolden)

256

 
  Pillarguri på sokkel  (av Syver Bakken) 262  
  Eit sterkt folk  (av Per Fergestad) 266  
  Ottdøler som reiste til Amerika  (av Kåre Gravå) 271  
  Ottadalen Sanitetsforening  (av Mari Eglum) 277  
  Rondane skiklubb  (av Ola Tamburstuen) 282  
  Ottacup-1983  (av Arvid Vårhus) 286  
  Soga om den store kappestrida (av Arvid Vårhus) 290  
  Ottas gater og veger  (av Per Bakke) 294  
  Navn, sagn og opprinnelse  (av Ola Tamburstuen) 312  
  Kjerrhusbakken  (av Jakob Bergum) 314  
  Heilsing åt ein fjeillfant  (av Norman Heitkøtter) 315  
  Fra reinsfjellet  (av Norman Heitkøtter) 316  
  Ein dråpå vatn  (av Norman Heitkøtter) 320  
  Møte i fjellet  (av Reidar Lonbakken og Lars Riise Pedersen) 322  
  Elva veks  (av Arvid Vårhus) 325  
  Butikkhistorie frå Sjoa/Bredebygda  (av Jakop Eide) 327  
  Aksion på Slett-Kollo'n  (fortalt av Anton Resset til Jakob Bergum) 334  
  Drosjetrafikken på Otta  (av Arvid Jakobsen) 335  
  Otta Kjørebru  (av Lars Riise Pedersen) 340  
  I mangel på utedo  (av Ola Tamburstuen) 342  
  Sel Historielag  (av Per Bakke) 343  
       
       
  «Gåmålt og nytt frå Sel II» (2002)    
       
  Gudbrandsdalen  (av Olav Kringen) 7  
  Amerikafeber - utvandring frå Sel til Amerika  (av Kåre Bakke) 8  
  Utvandrar og heimføding  (frå "Dalagjenta", 1906 - lagsavisa til Sel ungdomslag) 11  
  Heimgrenda  (av norsk-kanadieren Hans Kvehaugen 1889-1966) 12  
  Folkevandring  (frå "Dølagjenta, 1912) 13  
  Fyrste Heimen  (av Olga Haugen) 15  
  Liste over utvandringa frå Sel til Amerika 1854-1930  (av Gunvor Tofte) 16  
  Syver Olsen  (av Gunvor Tofte) 30  
  Peder Sagflaten  (av Jakob Sagflaten) 32  
  Olav Ottheim  (brev til Ola Bergum) 36  
  Næprudfamilien som utvandra til Amerika  (av Marit Breden Romsås) 37  
  Thora Rovang, f. Bergum  (av Ola Bergum) 41  
  Kristen Slåen  (av Inger Jeilen) 43  
  Eli Dahlelien   ) (brev til Gunnar Ottosen i Vågå) 45  
  Frå Teigen til Amerika  (av Gunvor Tofte - oppskrift etter Ivar Eglum) 47  
  300-års mindet om Skotteslaget.  (av Ivar Kleiven) 49  
  Dengang et amerikabrev var en begivenhed  (Decorah-posten 14. des. 1909) 51  
  Gudbrandsdalslaget i Amerika (av ?) 53  
  Hos gudbrandsdøler i Amerika (av Kåre Johan Bakke) 55  
  Trøndere og Døler i Vesterled (av Jakob Bergum) 65  
  Dei som drog nord- og vestover (av Synnøve Selbakk - f. Teigen) 72  
  Utvandring frå Veggumsgrenda til Helgeland  (av Synnøve Selbakk - f. Teigen ) 72  
  Ragnhild Hansdotter Uldalslien født i Sel 1844  (av Kari Bakke Storvik) 79  
  Snarprat med Olaf Olsen fra Dyping i Steigen  (artikkel frå bladet "Nordlands Framtid) 81  
  Utvandring til andre prestegjeld i Norge  (av Gunvor Tofte) 83  
  Bredebygden - Nedlagte plasser, og bruk og folket som bodde der  (av Per Bakke) 107  
  Buflåten, Slette og Skalet  (av Gunvor Tofte) 157  
  Skreden (Skriu) Br.nr.227 Gr.nr. 1 på Otta (av Erik I. Lindstad) 166  
  Dølavise  (av Johan Nygaard) 169  
  Fyrste ordføraren i Sel  (av Martinus Høgåsen) 171  
  Uladammen  (av Johan A. Lie) 176  
  Selsvollane - frå sumpmark til åkerland (av Hans Formo) 185  
  Brev frå «Sellsnæpe» te «Sellsnæpe»  (frå skuleavisa til Sel Framhaldskule 17 feb.1925) 224  
  Bygging av ny vei i Verkens bakkom  (av Oskar Rønningen) 226  
  Gammel-veigen åt Mysusætrom  (av Torgeir T. Nygaard) 227  
  Langs den gamle setervegen til Raphamn  (av Ola Bergum) 233  
  Utbedring av vegnettet i Sel i etterkrigsåra  (av Ola Dahl) 238  
  Gamalt vatningsanlegg i Sel  (av Ola Bergum) 245  
  Gardskar og sveiser i Skjena  (av Oskar Rønningen) 248  
  Oksedriften i Musvolldalen  (av Oskar Rønningen) 249  
  Gåmålt frå Sel  (av Torgeir T. Nygaard) 251  
  Reiseskildring  (frå "Reisehaandbok for Gudbrandsdalen og Lillehammer" 1905) 258  
  Historiske glimt fra Selsverket  (av Syver Ulvolden) 266  
  Måssåtåking i Mysusæterfjeillé (av Kjell Arne og Per Bakke) 270  
  Ei skjebne frå Skjenna  (av Ola Tamburstuen) 277  
  Tre bibelske namn  (av Ola Tamburstuen) 278  
  Huusmands - Contrakt  (levert av Ola Tamburstuen) 279  
  Overtru, eller -  (av Rolf Ulvolden og Kåre Bakke) 282  
  Magnus Berg - billedhuggeren med de «sterkt rystende hender»  (av Rolf Ulvolden) 285  
  Matauk og smørkø - noen minner fra siste verdenskrig  (av Reidar Lonbakken) 288  
  Prolog ved fredsjubiléet 8. mai 1995  (av Reidar Lonbakken) 290  
  Ved en britisk soldats minnestein  (av Reidar Lonbakken) 292  
  Du skal gå med vårens banner  (av O. A. Torgersrud) 293  
  90-åring fra Nord-Sel i kulturens tjeneste  (av Arne Grindstuen) 297  
  Sel Musikkforening 80 år 20. mars 1993 (av Lars Riise Pedersen) 300  
  Til «Kongens by» med grønnrussen først på 1960-tallet  (av Bjarne Fredriksen) 302  
  Kafé-liv  (av Arvid Jakobsen) 306  
  Variasjon over kjent tema («Dølagjenta» 1961)  (av Arvid Vårhus) 315  
  A - Otta vår by er så stor  (frå "Dølabladet" signert: tekå) 317  
  Byen ved Rondane  (av Bjarne Fredriksen) 319  
  «Otta-graut» kokt i Ottagrytun  (av Ivar Hanslin) 323  
  Otta Knivklubb  (av Inger Grindhaugen) 325  
  Selsjordøyene - et lokalt Marismas  (av Norman Heitkøtter) 328  
  Ode til Einangsstraumen  (av - sportsfiskaren -) 331  
  Litt om fisk og fiskestell i Sel og Nordre Kolloen statsalmenninger fra først på 1950-åra  (av Norman Heitkøtter) 332  
  Den omvendte elgjakta  (av Arvid Vårhus) 338  
  Hjellum eller øvre Ottbragde (av Kåre Bakke) 341  
  Blindtarm-operasjonen  (av Kåre Bakke og Arvid Vårhus) 353  
  Ulvetid  (av Kåre Bakke) 354  
  Dahlegrenda - Litt om folket som har budd i grenda  (av Gunvor Tofte) 355  
  Johan Dalby - til minne  (av Norman Heitkøtter) 380  
  En kjempe fra Vårmland  (av Reidar Lonbakken) 382  
  Tarzan i taklampa  (av Kåre Bakke og Arvid Vårhus) 385  
  Dein fyste apoteker'n på Ottun (av Ola Tamburstuen) 386  
  Setri  (utdrag frå "Dølagjenta") 387  
  Rettingar   388  
       
       
  «Gåmålt og nytt frå Sel III» (2005)    
       
  Nord-Sel (av Olga Haugen) 7  
  Marit Olsdtr. og Ole Olsen, husmannsfolk som reiste ut frå Sel (av Kari Bakke Storvik) 8  
  Utvandringa til Amerika (Norsk Utvandrermuseum på Hamar ) 17  
  De første hjem på prærien (Mrs Bertha Peterson - oversatt av Bjarne Fredriksen) 22  
  Utvandring frå Sel:   29  
  Iver Sandbo (amerikabrev - oversatt av Kåre Halvdan Bakke) 29  
  Kristian Prestgard og Decorah-Posten (av Kåre Halvdan Bakke) 36  
  Meir utvandring (av Gunvor Tofte) 40  
  Folket i Veggumsgrenda (av Synnøve Teigen Solbakk) 45  
  På flukt mot friheten (av Reidar Lonbakken) 106  
  Med kongen til Vågåmo (av Ola Tamburstuen) 109  
  Unionsoppløsningen i 1905 (av Kåre Johan Bakke) 111  
  Registrering av noen eldre buer og setrer i Rondane (av Norman Heitkøtter) 114  
  Helsebrunn på Tjønnbakken (levert av Ola Tamburstuen) 142  
  Naturvern og nasjonalparker (av Norman Heitkøtter) 144  
  Rondvatnet 2005 (av Kai Rune Båtstad) 149  
  Muru (Gudbrandsdølen juni 1996, K.H.B.) 151  
  Ola Gundersen Moen (av Per Bakke) 153  
  Om reinjakt i Ronden i gammel og nyere tid (av Steinar Ola Moen) 157  
  Grendeskulane som vart borte (av Kåre Halvdan Bakke) 161  
  Nokre minneord om
Marit Kleiven
(av Ivar I. Haugen) 169  
  Skuleordninga i midtre og søre Sel:   171  
  Selsverket skule (av Astrid Linløkken) 171  
  Solhjem skule (av Marit Breden Romsås) 179  
  Sandbu skule (av Aud Sandbu) 183  
  Sjoa skule 1896-2003 (av tilsette ved Sjoa-skulen 2003) 195  
  Handelsfolk i Sel og Heidal 1909 - 1949 (av Per Bakke) 204  
  Mobue på Selsverket (av Berit Sletten Berget) 213  
  Frå tida som butikkgut på Mobu'n (av Torbjørn Berget) 220  
  J. K. Wangen (av Per Bakke) 223  
  Firma K. Bakke 1923 - 1975 (av Kåre Johan Bakke) 228  
  Bråtås Handel 1954 - 1970 (av Edvin Bråtå) 233  
  Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder (av Odd Bakke) 235  
  Dagligliv på Otta anno 1944 (av Nico Haugaløkken) 246  
  Villa Westend (av Per Bakke) 248  
  Da Dovregubben løp løpsk (av Kåre Johan Bakke) 256  
  Oldefars gamle sykkel (av bestefar Odd) 259  
  Ottheim (av Per Bakke) 260  
  Den gamle Pillarguristøtta (av Odd Bakke) 265  
  Gudbrandsdølerne fra Amerika paa tur (Gudbrandsdølen 4. aug. 1921) 267  
  Skiferkøyring med øyk (av Lars Riise Pedersen) 269  
  Lasterampa på Kongsparten (av Per Bakke) 271  
  Sjåførveteraner fra Otta (av Oddvar Pladsen) 273  
  Bestemor Kari Myren (av Jørgen Letrud) 278  
  Gustav Rusten (1920 - 1994) (av Ola Bergum) 280  
  Skotårsfest 1948 (av K. Josten og I. Furusæther i Dølagjenta 29. feb. 1948) 284  
  Otta Musikkforenings 75-års-jubileum 07.12.01 (av Reidar Lonbakken) 287  
  Gode rispo (av diverse) 290  
  «Romantikk i kinomørket» (av Bjarne Fredriksen) 293  
  Rulletekst: (av Bjarne Fredriksen) 318  
  Sel teaterlag - jubileumskavalkade (av Truls Gjefsen) 326  
  Lafter'n på Jørundgård (av Bjarne Fredriksen) 333  
  Frå Ula sangkor og Sel Songlag til Sel sangkor (av Astrid Linløkken) 334  
  Speider'n (av Kåre Halvdan Bakke) 339  
  Sel ungdomslag 1888 - 1968 (av Johan Kvåle) 342  
  Da 'n Ku-Per var på Otta (jula 1960 red: Bendik Madslien) 351  
  Engelsksjuke og svartsjuke (av Ola K. Haugen) 353  
  Velkomen (forfatter ukjent - vise fra først på 1980-tallet) 357  
  Um gamle håndverk og hånverkare, og ymse æinna frå Ottun (av Ola Tamburstuen) 358  
  Om tømmervegen i Bjørndalen, men mest om dei som bygde han (av Aud Sandbu) 360  
  Frå Sel si kulturhistorie (av redaksjonen) 366  
  Pilegrimsleia (av redaksjonen + info frå Sel kommune ) 367  
  Rettingar til "Gåmålt og nytt bind II"   378  
         
         
         
  «Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)    
       
  Forord      
  Ola Tamburstuen til minne   8  
  Gamle avisutklypp valgt ut av Kåre H. Bakke 9-29  
     (Fullstendig oversikt nede på siden - klikk her)      
  Fra okkupasjonstidens Otta valgt ut av Bjarne Fredriksen 30-59  
     (Fullstendig oversikt nede på siden - klikk her)      
  Snus-og tobakksløyse. av Reidar Lonbakken 60  
  Tidenes hit er frå Sel av Truls Gjefsen 62  
  Intervju med bestefar av Odd Bakke 64  
  Fiskehistorie etter Kristian Voldheim av Kåre Halvdan Bakke 71  
  Leirskoleopphold på Bjørnsund av Bjarne Fredriksen 72  
  Utdrag av ”Sellsnæpa”, skuleavis for Sel
framhaldsskule
valgt ut av Kåre Halvdan Bakke 83  
  Arthur Janson av Oddvar M. Pladsen 99  
  ”Seil meg ud der øst for Suez…..” av Bjarne Fredriksen 101  
  Soga til Sjoa kapell av Kari Kjørum 107  
  Til Sjoa kapells innvielse 17. des. 1978 av Magnhild Aarnes 112  
  Prolog av Jakob Eide 113  
  Reparasjon av tårnet på Sel Kirke av Reidar Lonbakken 117  
  Gjætarsangen hans Knut Soksen av Kåre Halvdan Bakke 119  
  Hytteboka på ”Sameti” (til 1945) valgt ut av Kåre Halvdan Bakke 122  
  Laugarbrua ved Selsverket av Ivar Teigum 137  
  Tolstadskriu av Jakob Sagflaten 140  
  Trusking av Ola Bergum 145  
  Solvang, kulturhuset midt i Otta-byen av Kåre Halvdan Bakke 149  
  Hjertesukk frå Solvang (1965) fra "Dølagjenta" 150  
  Lykkelig utfall av Marit Skau 154  
  Fra husflid, håndverk og heimeindustri til
industri og næringsutvikling
samlet av Odd Bakke 157-200  
     (Fullstendig oversikt nede på siden - klikk her)      
  Husmor – hushjelp – hjemmeværende av Kirsten Veggumsløkken 201  
  Skredderen på Hjellum - Kristen Gundersen av Kjell R. Voldheim 205  
  Kristian Voldheim ført i pennen av Bjarne Fredriksen 208  
  Rolf Ulvolden – Kaniner og tobakk la grunnlaget for en karriere som forretningsmann av Geir Neverdal 212  
  Ragnhild og Ole Paulsen Olstad av Geir Neverdal 219  
  Solveig og Pål Olstad av Geir Neverdal 222  
  Jonsgard av Hans Olav Hansen Møller 224  
  Paul G. Rusten av Per Erling Bakke 225  
  Gudbrandsdal Tørrmelk av Knut H. Bryhn 227  
  Lonbakken Mekaniske Verksted A/S av Reidar og Bjørn Lonbakken 230  
  Så kom Thomas Olesen og TV til Otta av Morten Olesen 235  
  Anna Syrrist av Magnhild Syrrist 239  
  Underverk i underverden - Samtaler med Olav Tøndel av Bjarne Fredriksen 241  
  Tobbenstreker sommeren 1970 levert av Bjarne Fredriksen 257  
  Ottasang levert av Odd Bakke 258  
  Kongsparten av Aud Sandbu og Ola Blekastad 259  
  Prolog til Finnlandsfesten på Otta av Sigmund Veggum 265  
  Tvungen arbeidstjeneste i 1941 og militær
vakttjeneste i 1946
av Odd Bakke 269  
  Bauta over mannskap fra Norsk Arbeidstjeneste   276  
  Flanering i Ottas sidegater av Bjarne Fredriksen 277  
  ”Alles gut” av Bjarne Fredriksen 289  
  Coktail – munnspillorkester under okkupasjonen avskrift fra dagbok - levert av Bjarne Fredriksen 297  
  Evakuering fra Finmark 1944 (Avisa Laagen) levert av Bjarne Fredriksen 299  
  Heggelund Difterilasarett levert av Bjarne Fredriksen 300  
  Skulehuset på Selsverket av Kristian Magnus Bø 302  
  Otta Spesialskule av Annlaug Øvstegård 304  
  Barnehagar i Sel fra Dagningen 1947 308  
  Selsverket barnehage 1988 – 2010 av Hilde Bjørklund 309  
  Ottbragden barnehage 1990-2002 av Rigmor Moe Alstad 311  
  Ottbragden barnehage 20 år i 2010 av Reidun Aasgaard 315  
  Slottet barnehage i Nedre Heidal av Kari Bragelien 317  
  Sel barnehage av Marit Mølmen Aarnes 318  
  Heidal barnehage av Oddny Løkken Sanden 322  
  Smurfen familiebarnehage av Siw Hjelde 323  
  Thoskogen - fra ide til oppstart av Ingrid Tho 327  
  Sandbu og Heggelund Barnehage av Camilla Ulvolden 331  
         
  Gode rispo samlet av Kåre Halvdan Bakke 333-334  
     «Tåkasta på neste stasjon»      
     Ein skal ikkje røyve seg mykje ...      
     Kongeleg service      
     Du kan få han til å kjøre deg      
     Veslevaksen 3-åring      
     Han valde laksen i staden for kona      
         
  Ivar Harlaugseter av Oddvar Pladsen 335  
  Måssåbuene i Mysuseterfjellet av Per Erling Bakke 337  
  Hoteller på Otta av Per Erling Bakke 347  
  Folket i øvre Åsårgrenda av Synnøve Solbakk 366  
  Speiderbilder levert av Ingrid Magnussen og Bjarne Fredriksen 395  
         
         
         
  Gamle avisutklypp valgt ut av Kåre Bakke 9-29  
   «Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)   side  9-29      
         
 

Hvad lever vi for?

Sell ungdomslag    
 

Det spøker i Marcello Haugens hytte

Skolenytt i Sell    
  Glassmaleriene i Sell kirke Svenskene vil stjele Peer Gynt    
  Gudbrandsdalslaget i Amerika Den historiske Peer Gynt    
  Den 26.aarsstemna i Gudbr.dalens ungdomslag Til Sell herredsstyre, helseråd, ungdomslag og familiefedre    
  Ungdomsstevnet på Otta Ungdomslaga i Sell og Vågå har skirenn    
  Minnegave til pastor L. P. Thorkveen      
  Misjonsstevnet på Otta 1924      
  Otta marked      
         
         
         
         
  Fra okkupasjonstidens Otta 
«Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)    side 30-59
valgt ut av Bjarne Fredriksen 30-59  
         
  Dykkere i arbeid på Otta Vannverk på Otta    
  Utrolig fiskeskrøne fra Otta Lompesalg på Otta    
  Sel herredstings møte Trekkspillkonsert på Otta    
  Kongofilm på Otta Planer om bygging av brannstasjon og folkebad på Otta    
  Otta idrettslag Gøsta Saastad    
  Ny bibliotekar på Otta Så er "de fem årene" over    
  Har trosten vært modell? Ble stukket av mygg og måtte på sykehus    
  Påsketrafikken Parkanlegget på Otta skal begynne så fort godkjent plan foreligger    
  Sommeren 1942 Stygg fisk i Otta-elva    
  Nytt orgel installert i Sell kirke En grundig opprensking må til i Rondevatnet, skal det bli ordentlig fiskevatn    
  Tjuverier på Otta Røde Kors-kurset på Otta avsluttet Otta-marknaden    
  Tørrlegginga av Sellsmyrene Alle norske bilister overså stoppskiltet ved riksveg 50    
  Pillarguri kaninavlsforening Solvang på Otta får scene som Riksteatret kan nytte    
  Otta Sanitetsforening ”Siamesiske” ugler iakttatt ved Otta    
  Ulovlig dans i Heidal Solgløttkaos i Rondane    
  Fjøs tatt av snøskred Høvringen Vel vil lage en hyggekveld for utlendingene    
  Maksimalpriser på ferskvannsfisk i Opland Brudefølge på Otta    
  Fugl fanget med oter i Sell Ottamartnan    
  Naturpark i Jotunheimen Otta-martnan samlet mye folk    
  Ulv gjester reinflokkene i Rondane Verket    
  Frontbrev fra gudbrandsdøl      
         
         
         
         
  Fra husflid, håndverk og heimeindustri til industri og næringsutvikling:
«Gåmålt og nytt frå Sel IV» (2010)

Følgende personer er omtalt på sidene
157-200 i Gåmålt og nytt nr IV:

samlet av Odd Bakke


NB! - En del personer som naturlig hører inn under denne overskriften har fått
egne artikler som kan leses andre steder i denne boka og i de andre bøkene til  
historielaget.

157-200  
         
  Skreddere og syersker Fotografer    
  Syver Olsen Slåen Hans H. Lie    
  Mathias Josten Sverre Lie    
  Ole Rusten Ferry Zeemann    
  Guri Rusten John Rusten    
  Anton O. Rusten Johan Bratbakken    
  Petter Kleiven Einar Hedlund    
  Martinus Olsen Per Erik Hedlund    
  Strykerske Elektrikere    
  Marit Strykerske Martin O. Moen    
  Skomakere Otto Moen    
  Hans Kristensen Gravåmellom Radioforretninger    
  Ole O. Larsstuen Theodor Trondsen    
  Gudbrand Bakken Arne Johan Degenes    
  Hans H. Næprud Asbjørn Nystad    
  Petter Resløkken Rørleggere    
  Leif Slaaen Ragnvald Johansen    
  Byggmestere, snekkere, møbelsnekkere Kjell Kristiansen    
  Ole O. Brun Erling Nystuen    
  Ole Kr. Sørlie Blikkenslagere    
  Ole P. Steen Hans Endrestad    
  Anton Steen Harald Endrestad    
  Olaf Bekkemellom Harald Tangen    
  John Rukin Transportforretninger    
  Fred Dohrn Iversen    
  Einar Killi Simen Stenersen    
  Mathias Killi Steinar Jostuen    
  Ola Ødegård Henrik Sedell    
  Gunvald Ødegård Kristian O. Lien    
  Alfred Johansen Entrepenører - se også byggmestere     
  Karl Haugan John Lien    
  Fiskekremmere og kjøtthandlere Drosjeeiere    
  Julius Andersen Anton Jakobsen    
  John Lereggen Jakob Jakobsen    
  Olaf Rakstad Gunnar Haugen    
  Hans Einangen Ragnvald Haugen    
  Bakere Morten Olsen    
  Kristoffer Larsen Barberer og frisører    
  Ragnar Hansen Uri    
  Syver Turmo Jørgensen    
  Edvard O. Løkke Halvard Klophus    
  Kunstmalere Leif Berntsen    
  Peter Heitkøtter Rolf Myhre    
  Ola Veggum Dag Myhre    
  Jarle Wangen Damefrisører    
  Ivar Haugaløkken Ruth Stenvåg    
  Malere Aslaug Brovold    
  Johs Mathisen Ragnhild Pedersen    
  Sigurd Svendsen Elisabeth Eckhoff    
  Smeder og hjulmakere Magnhild Heranger    
  Sigurd Svendsrud Agenturer    
  Anton Lie Ragnvald Jevne    
  Reparatører Simen Moen    
  Hugo Palmberg Jakob S. Moen    
  Karl Oddvar (Kalle) Jordet Petter Haugen    
  Arthur Andersen Gunnar Moen    
  Jakob Kleiven Sigmund Kleiven    
  Tanntekniker Fra mølledrift til hotelldrift    
  Alfred Rakstad Hans Nygård    
  Urmakere Ingrid og Erling Erlandsen    
  Johs Haugen Stampen mølle    
  E. Engebretsen Jehans Stampen    
  Gunvald Saastad Jakob Stampen    
  Gullsmeder Kari Stampen    
  Hartvig Hansen Fryseri    
  Ivar L. Slaaen Pål Stenersen    
  Thor K. Slaaen Sagbruk    
    Alfred Josten    
         
         
  Her mangler en god del personer som har spilt en betydelig rolle i utviklingen av Otta.
Noen har vi skrevet om i tidligere bøker og i allerede publiserte artikler på nettet. Andre mangler vi artikler om - og vi ber nålevende slektninger eller andre skriveføre personer om å hjelpe oss med stoff til neste bok - eller til nettartikler.