(Foto: Knut Johan Bakke)
 

 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
 
 
     
       
  2014
Årsmelding 2013

2013
Årsmelding 2012

2012
Søknad om midler til ny trapp i "Dahlbakken" 20. april 2012
Årsmelding 2011

2011
Dugnad og frukost på Kringsjå.  (lagt ut 23. mai 2011)
Bilder fra kaffe og kringle etter dugnaden
(lagt ut 16. mai 2011)
Vårrensk i Loftsgård Vel  (lagt ut 25. april 2011)
Sladrespeil Lagt ut 14. april 2011

2010
Sel Kommune har i dag plassert ut en strøkasse i Liavegen i krysset til Nyhusvegen. 9. desember 2010
Støymåling 23 november 2010
Innkjøp av en bensindrevet kantrimmer 11. august 2010
Årsberetning 2009 24. feb. 2010

2009
Brev til kommunen om gangveg (7. juni 09)
Noen bilder fra dugnad 29. april (1. mai 09)Vårrensk i Loftsgård Vel (20. april 09)
Ønske om sladrespeil i tre veikryss (23. mars 09)
Oversiktstavle  (12. mars 09)
Noen nye/gamle bilder (27.feb.09)
Årsberetning 2008 28. jan. 09
Sikring og utbedring av snuplass i Liavegen 6. jan. 09.

2008:
Nytt om strøing 12. des. 08
Bilder Infoside/Startside 10.des.08
E-postadr. Styret 8. des. 2008
Noen nye bilder 8. des.2008
Infoside 7. des. 2008

 
 
 
  Søknad om midler til ny trapp i "Dahlbakken"

20. april 2012

 
 
 
       
  Årsberetning 2011
Les mer

(lagt ut 02. april 2012)

 
 
 
       

Dugnad og frukost på Kringsjå.
På bildet Mona Olsen Bakke, Guri Skogstad og Gudmund Eggen. Fotograf Knut Johan Bakke
 

       
 
 
       
       
 

Vårrensk i Loftsgård Vel
 

Vi tar for oss fellesarealer,
grøfterensk og snarveier.

Onsdag 4. mai 2011 kl. 1700.

Ta med rive og spade og
 de som har tilhenger benytter denne.


 Kaffe og kringle i
Kringsjåvegen 11, etter dugnaden.
 

Velkommen!
 

Styret i Loftsgård vel.

 

(lagt ut 25. april 2011)

 
 
 
  Årsberetning 2009
Les mer

(lagt ut 24. februar 2010)

 
 
 
  Brev til kommunen om gangveg

Ønske om gangvei mellom Loftsgårdsvegen og Nordigard
Les mer.

Bildeutsnitt fra foto tatt i august 1959

(lagt ut 07. juni 2009)

 
     
 
 
                   
  Vårrensk

Onsdag 29/4 tok velforeningen for seg fellesarealene i området. På litt over 2 timer gikk ble grøftene rensket og kvist og løv fjernet.
14 personer med river, spader og annet utstyr fylte opp 3 tilhengere med høstens og vinterens etterlatenskaper.

Etterpå ble det servering av kaffe og kaker i Loftsgårdsveien 2. - Noen flere bilder på fotosiden.

Foto til høyre: Gudmund Eggen

 

 
 
 
 Vårrensk i Loftsgård Vel


Vi tar for oss fellesarealer,
grøfterensk langs Liavegen,
samt stier/snarveier.

Onsdag 29. april kl 1700.


Ta med rive og spade og
de som har tilhenger benytter denne.

Kaffe med biteti i Loftsgårdsvegen 2
etter dugnaden!

Velkommen!

Styret i Loftsgård vel.
(lagt ut 20. april 2009)


Bildet er lånt fra Wikipedia

 
 
 
  Sel Kommune
v/ Teknisk etat
2670 Otta

Ønske om sladrespeil
Flere av beboerne i Loftsgård Velforening har ytret ønske om å få sladrespeil i tre av veikryssene i boligfeltet vårt. Fra tid til annen skjer det nestenulykker og vi vil med disse speilene bidra til at dette ikke skjer. Dette vil føre til sikrere trafikk i vårt boligområde
Dette gjelder i veikryssene:
Liavegen/Nyhusvegen,
Kleivrudvegen/Loftsgårdsvegen og
Liavegen/Loftsgårdsvegen.
Loftsgård Vel stiller selvsagt med dugnadsfolk, for å få gjort det praktiske arbeidet.
Vi ønsker at det blir foretatt en befaring på de nevnte stedene.

Otta, den 23/3-2009

Med hilsen
Knut Johan Bakke
Leder i Loftsgård Velforening


Bildet er lånt fra Wikipedia

 
 
 
  Oversiktstavle

Denne oversiktstavla står nederst i Liavegen - klikk på bildet til høyre for å få opp en større versjon.
(Lagt ut 12.mars.09)

 
 

M E L D I N G

VINTERVEDLIKEHOLD

Strøing av Otta nord
(Lagt ut 12.des.08)

 

På grunn av stor kostnad med strøing i Otta nord  har vi på teknisk drift bestemt at all henvendelse før strøing på denne roden skal skje til teknisk vakt eller til oss på teknisk drift.

Klikk for stor versjon av bildet.
Det har seg også slik at vi kan velge den billigste entreprenøren uavhengig av hvem som har brøytinga på rodene. Det er med andre ord ikke sikkert at det er Stian Brenden som som strør hver gang.

Tlf:
Teknisk vakt: 90 15 66 86, kveld
Teknisk drift: Stig 47 35 22 62/ Marius 91 72 42 90, dagNår det gjelder ny strøkasse i Liavegen ser vi ikke behovet som så stort at vi er villige til å sette ut en tredje kasse her. Veien skal være strødd av den som eventuelt får en henvendelse fra kommunen. Det er flere plasser i kommunen som ønsker sandkasser, som også har fått avslag i denne omgang.


Mvh


Teknisk drift
Stig Arne Hagen

 


Stian Brenden har ansvaret for brøyting i vårt boligfelt i perioden 2008 – 2013.

Brøyting vil skje når det er kommet min. 6 cm.
Ring Stian Brenden 95 81 67 27 dersom det ikke er brøytet.
Ring Teknisk vakt/Teknisk drift (se telefonnummer lenger opp på siden) dersom det ikke er strødd.

Ingen parkering langs veger og snuplasser, da det blir vanskelig å komme fram for brøytemannskap, renovasjonsbil og utrykningskjøretøyer.

 
GATELYS
.

Otto Moen Installasjon AS har avtale om service på alt gatelysnett i perioden november 2006 til 2011.
1. Enkeltlamper som er slukket skal skiftes ut innen en måned.
2. Når en lampe skiftes ut skal øvrige mørke pærer i samme kurs skiftes samtidig.
3. Når 2 – 5 pærer etter hverandre er slukket skal feilen være utbedret i løpet av en uke.
4. Hvis mer enn 5 pærer etter hverandre er slukket, skal feil være undersøkt, og om mulig, utbedret innen 2 dager.

Feil på gatelys meldes direkte til Otto Moen Installasjon AS 61 23 09 00
 

Styret

(11. nov. 2008)

 

 
 

  En del søknader, brev etc. finner du på Infosiden

(7. des. 2008)

 
 

2009
Sikring og utbedring av snuplass i Liavegen 6. jan. 09.

2008
Manglende strøkasse i Liavegen. (20.11.08)
Prioriteringsliste for asfaltering sommeren 2009. (05.11.08)
Høgdebassenget øverst i Liavegen (29.04.08)
Søknad om støtte til tiltak i boligfelt (03.04.08)

2007
Søknad om midler til vedlikehold av stier/benveger (20.04.07)

 
 
 

 

Dette bildet viser området slik det så ut rundt 1900. Jernbanestasjonen er bygget og det gamle Grandhotellet er nesten ferdig.
(Bildet er et utsnitt av et foto lånt ut av Odd Jarle Haugaløkken) - Lagt ut 26.11.08

 

 

Med tillatelse fra Per Erling Bakke legger vi ut litt av det han har skrevet om noen av gatene:

 

 
 

Wildenveys gate

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Sommeren 1907 tok den unge Herman Wildenvey (1886–1959) seg jobb på Bjørkheim hotel. Han var språkkyndig og skulle være hotellhjelp og fremmedfører. Det var en dårlig turistsommer med mye regn, til gjengjeld med forholdsvis rikelig fritid for den språkkyndige fremmedføreren. ”Det begynte å samle sig til sang i sinnet, noe av det jeg har levet” heter det i dikterens kommentar mange år seinere. Det var diktsamlingen “Nyinger” som var i emning.

Sammen med Marcello Haugen gikk han turer til Mysuseter og innover mot Rondane. Fra sitt opphold på Otta skrev Wildenvey: Vi lå ute en natt på fjellet, da tente vi en nying og satt der å pratet om fremtiden, og Marcello leste i stjernene og spådde, at noe skulle hende mig. Mens jeg satt der og så dette levende lys mot himmelen og nesten ikke hørte på ham, sto det flammende klart for mig, at min diktsamling skulde hete “Nyinger”. Det og intet annet. (1)

Kilde: (1) ” En lykkelig tid”, Herman Wildenvey, Den Norske Bokklubben, 1964.

Tilbake til hele artikkelen

Les også artikkelen: Herman Wildenvey:100 år siden han skrev sin kjente diktsamling på Otta

Liavegen

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Liavegen er et gammelt navn – vegen går til Liagrenda, og videre som seter- og skiferveg til Kleivrudåsen. Tunge steinlass i tusentall, har i årenes løp blitt kjørt ned denne bratte vegen. Med Liavegen kom de to første bolighusene ovenfor Sygardsjordet i 1940.

selhistorie.no/forsiden

Kringsjåvegen

Av Per Erling Bakke, Otta

Med utsikt over dalen ligger Kringsjå, små platåer i den bratte lia ovenfor Ottekren. I 1930-årene brukte Bjørkheim Hotell stedet som utfartssted for sine gjester. Der var det lagt til rette med stoler og bord laget av bjørk og skiferheller.

 

 

Loftsgårdsvegen, Sygardsvegen og Loftsgårdsbakken

....selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Loftsgårdsvegen ligger nederst på Sygardsjordet, og har dermed navnet sitt fra denne garden. Sygardsvegen var opprinnelig nordre del av Skifervegen (Baksidevegen), men ved seinere regulering ble vegen brutt og fikk navnet Sygardsvegen. Loftsgårdsbakken tar av fra Sygardsvegen til rekkehusene ovenfor de tidligere jernbaneboligene.

Det er tre Loftsgårdsgarder – Sygard, Nordgard og Nyhusom.

I 1647 var Loftsgård klassifisert som én halvgard og én ødegard med hver sine brukere, henholdsvis Peder Lofftsgaard og Thorgier Lofftsgaard. (1) I 1723 var det tre garder, Nyhusom var blitt utskilt som egen gard. Gardsnavnet har gjennom århundrene vært skrevet forskjellig: Lofftsgaard, Lofftsgaardt og Loffsgaard. (2)

Sygard/Søndre Loftsgaard var den største av de tre gardene som gamle Otta ble tuftet på. Her ligger Grand, men i dag er det ingen hus igjen som minner om den gamle garden.

Kilder: (1) Skattematrikkelen 1647, Universitetsforlaget, 1970. (2) Gaardnavne i Kristians Amt av O. Rygh, Kristiania, 1900

 

Nyhusvegen og Kleivrudvegen

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Disse vegene ligger på Loftsgårdgrunn, men har navn etter Nyhusom og Kleivrudgardene nord for Ottas tettbebyggelse.

(11. nov. 2008)

 

 
 
 
                   
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
                   
                   
     

På nett siden 10. november 2008
 

     
       

 

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com