Regnskap/Årsberetning

 
 
 
     
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
     
 


Loftsgård Vel
Stiftet 1973


Årsberetning 2012


Loftsgård Vel har hatt den årvisse vårrensken, der mange møtte opp og gjorde en flott jobb for vellet. Dugnaden ble avsluttet med kaffe og hjemmebakt kringle i Krinsjåvegen 11. Ellers har Dahlbakken fått seg en oppfriskning med nye trinn i høst.
 

**********************************************

 

 
     

Regnskap 2012

     
               
      Beholdn. pr 1.1.12 7720      
               
      Utgifter:        
      Felleskjøpet 150      
      Bygger'n 1587      
      Renter 2012      11      
               
      Beholdning pr.31.12. 5994      
   

 

 

Det blir ikke krevd inn kontingent for 2013.
Det nåværende styret blir sittende.

Hilsen fra styret i Loftsgård Vel

   
     
 
 
 


Loftsgård Vel
Stiftet 1973


Årsberetning 2011


Det har ikke vært stor aktivitet i Loftsgård Vel i fjor, men vi har da hatt den årvisse vårrensken, der mange møtte opp og gjorde en flott jobb for vellet. Dugnaden ble avsluttet med kaffe og hjemmebakt kringle i Kringsjåvegen 11. Kringsjå har også fått seg en vårrensk.
Sel kommune har satt opp sladrespeil for å øke trafikksikkerheten i boligfeltet vårt.

 

**********************************************

 

 
     

Regnskap 2011

     
               
      Beholdn. pr 1.1.11 2243      
      Kontingent 6000      
      Utgifter 423      
      Gebyr 4      
      Renter 09      10      
               
      Beholdning pr.31.12. 7720      
   

 

 

Det blir ikke krevd inn kontingent for 2012.
Det nåværende styret blir sittende.

Hilsen fra styret i Loftsgård Vel

   
     
 
 
 


Loftsgård Vel
Stiftet 1973


Årsberetning 2009


2009 har det vært liten aktivitet i Loftsgård Vel, men vi har hatt den årvisse vårrensken der mange møtte opp og gjorde en flott jobb.
Vi avsluttet vårrensken med kaffe og kaker hos Inger og Per Arne Bjørklund.


Planer for 2010

• Vårrensk i stier og fellesareal, samt Kringsjå
• Utbedring av trapper langs gangstier
• Sammenkomst på Kringsjå

**********************************************

 

 
     

Regnskap 2009

     
               
      Beholdn. pr 1.1.09 13086      
               
      Utgifter 212      
      Gebyr 2      
      Renter 09      23      
               
      Beholdning pr.31.12. 12895      
   

 

 

Det blir ikke krevd inn kontingent for 2009.
Det nåværende styret blir sittende ett år til.

Hilsen fra styret i Loftsgård Vel

   
     
 

Loftsgård Vel.
Stiftet 1973


Årsberetning 2008


2008 har det ikke vært så stor aktivitet i Loftsgård Vel, men kan da nevne at vi har hatt den årvisse vårrensken, der mange møtte opp og gjorde en god jobb. Vi avsluttet vårrensken med kaffe og kaker hos Inger og Per Arne Bjørklund.

På slutten av året kom vi med egen internettside, og stor takk til Geir Neverdal som har lagt ned mye arbeide her. Vår internettadresse er: http://www.otta2000.com/Loftsgaard/index/htm.
Dersom noen har gamle bilder fra Kringsjå eller Sygarden er vi glade for å få disse, for å legge de inn i vårt bildegalleri.

Planer for 2009
• Vårrensk i stier og fellesareal, samt Kringsjå
• Utbedring av trapper langs gangstier
• Sammenkomst på Kringsjå

**********************************************

 

 
     

Regnskap 2008

Inntekter:

     
      Kommunalt tilskudd 4500      
      Kontingent 6000      
      Renter      96      
      Sum 10596      
     

 

Utgifter:

     
      Regning 375      
      Gebyr      2      
      Sum - 377      
               
     

 
 

     
      Overskudd 2008

10219

     
      Beholdning

 2867

     
      Innestående i bank

13086

     
               
       

Det blir ikke krevd inn kontingent for 2009.
Det nåværende styret blir sittende ett år til.

Hilsen fra styret i Loftsgård Vel
 

   
                   
 

 Årsberetning 2007


2007 ble første aktive år for velforeninga vår på mange år.

Av arbeid som er gjort er følgende:
• Vårrensk: Raking av gangstier og fellesarealer
• Istandsetting av Kringsjå: Felling av trær, raking, snekring av bord og benker, samt oppsetting
   av gelender..
• St. Hans feiring på Kringsjå: Hele arrangementet regnet bort.
• Utskifting av rekkverk:
I Dahlbakken og langs gangsti ved Loftsgård.
• Informasjonstavle: Satt opp infotavle i Liavegen
   som ble laget av Åge Moen i 1981.

Tusen takk til alle de som var med på våre dugnader i fjor!

Planer for 2008.
• Vårrensk
• Fjerning av trær ved gangsti nederst i Liavegen
• Utbedring av trappetrinn langs gangstier
• Sammenkomst på KringsjåRegnskap 2007

INNTEKTER:
Beholdning 1/1-07      6310
Kontingent                 6200
Renter                           41_____________________
                                                                     12 551
                                                                     =====

UTGIFTER:
Materialer, gebyrer     9684
Beholdning 31/12-07  2867______________________
                                                                      12 551
                                                                      =====
Hilsen fra styret i Loftsgård Vel


 
                   
                   

                 
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
                   
                   
                   
                   
       

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com