Infoside - Søknader, brev etc.

 
 
 
         
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
                 
       
 

2012
Søknad om midler til ny trapp i "Dahlbakken"
20. april 2012
Årsmelding 2011

2011
Sladrespeil Lagt ut 14. april 2011

2010
Sel Kommune har i dag plassert ut en strøkasse i Liavegen i krysset til Nyhusvegen. 9. desember 2010
Støymåling 23 november 2010
Innkjøp av en bensindrevet kantrimmer/hekksaks
 

2009
Brev til kommunen om gangveg (7. juni 09)
Sikring og utbedring av snuplass i Liavegen.

2008
Manglende strøkasse i Liavegen. (20.11.08)
Prioriteringsliste for asfaltering sommeren 2009. (05.11.08)
Høgdebassenget øverst i Liavegen (29.04.08)
Søknad om støtte til tiltak i boligfelt (03.04.08)

2007
Søknad om midler til vedlikehold av stier/benveger (20.04.07)

 
 

 Søknad om midler til ny trapp i "Dahlbakken"          

Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 OttaSel Kommune
Eiendom v/ Nils Sønsteli
Botten Hansensgate 9
2670 Otta

Øremerkede midler til velforeninger 2012.

Loftsgård velforening har i år planer om å lage ny trapp i «Dahlbakken».
Vi har tenkt å bruke trykkimpregnert trelast og skruer til dette arbeidet.
Prisoverslaget er kr. 5000,- og vi søker om å få dekket dette.

Otta, 19.4.2012

Loftsgård Velforening
Knut Johan Bakke
Sign.
Leder.
 

(Lagt ut 20. april 2012)

 

 
 

 Sladrespeil                                                               

Sel Kommune har bestilt 4 stk. sladrespeil og disse vil bli montert så fort telen er ute av jorda.
 

(Lagt ut 14. april 2011)

 

 

 


 Innkjøp av en bensindrevet kantrimmer/hekksaks   


Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta


Sel Kommune
v/Nils Sønsteli
2670 Otta


SØKNAD OM STØTTE TIL TILTAK I BOLIGFELT

Loftsgård Velforening ønsker å gå til innkjøp av en bensindrevet kantrimmer/hekksaks, for å bruke til å rydde i busk og kratt langs veiene i vårt boligfelt. Dette koster ca kr. 8000,-
Vi søker herved om å få dekket noe av beløpet.
Otta, 10, august 2010


Med hilsen
Loftsgård Velforening
Sign.
Knut Johan Bakke
Leder
 

(Lagt ut 11. august 2010)

 

 


 Gangvei mellom Loftsgårdsvegen og Nordigard   


Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta


Sel Kommune
v/ Teknisk etat
Marius Grøndahl
2670 Otta


Gangvei mellom Loftsgårdsvegen og Nordigard

Etter flere henvendelser fra beboere i Loftsgård Vel er det fremkommet ønske om gangvei mellom Loftsgårdsvegen 9 og Nordigard. Dette vil gjøre at det blir mye enklere å ferdes mellom de ulike veiene i boligfeltet vårt.

Loftsgård Velforening ber om at Sel Kommune ser på muligheten til å få en slik gangvei.
Velforeninga vår stiller gjerne opp, dersom vi kan hjelpe til med det praktiske arbeidet.

Ber om tilbakemelding.Otta, den 7/6-2009
Med hilsen


Knut Johan Bakke
Leder i Loftsgård Vel.

(Lagt ut 7. juni 2009)

 

 


 Sikring og utbedring av snuplass i Liavegen.


Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta


Sel Kommune
v/ Teknisk etat
2670 Otta


Sikring og utbedring av snuplass i Liavegen.

Flere av beboerne i Loftsgård Velforening har ytret ønske om sikring og utbeding/utvidelse av snuplassen øverst i Liavegen.

Snuplassen er altfor liten, samtidig er den ikke sikret med autovern ut mot en bratt skråning. Her ønsker vi oss et autovern på 10 – 12 meter og at snuplassen blir noe utvidet.

Snuplassen blir av enkelte brukt til parkering og dette gjør det umulig å snu der med bil.
Her ønsker vi oss et skilt med parkering forbudt.

Vi ønsker at det blir foretatt en befaring på stedet.


Otta, den 5/1-2009


Med hilsen

Knut Johan Bakke
Leder i Loftsgård Velforening

 

 

 

Manglende strøkasse i Liavegen:

Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta

v/ Teknisk etat
Marius Grøndahl
2670 OttaManglende strøkasse i Liavegen.


Loftsgård Velforening ber om at Sel Kommune setter opp en strøkasse øverst i Liavegen i krysset til Nyhusvegen. Det har allerede vært flere episoder i vinter der bilister har hatt problemer med å komme opp.

Vet at dette er tatt opp tidligere av beboer i vellet uten at det har skjedd noe.

Ber om tilbakemelding.Otta, den 20.11.08
Med hilsen

Knut Johan Bakke
Leder i Loftsgård Vel.

(Lagt ut 7.des. 2008)

 
 

Prioriteringsliste for asfaltering sommeren 2009:

Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta

Sel Kommune
Teknisk etat
Marius Grøndahl
2670 OttaPrioriteringsliste for asfaltering sommeren 2009.


Vi ber om at følgende veier blir tatt med i betraktningene for
asfaltering sommeren 2009:

 
    1. Liavegen 8 - 12 – 14 
2. Nyhusvegen              
3. Kringsjåvegen           
4. Kleivrudvegen           
ca. 200 meter
ca. 300 meter
ca. 500 meter
ca. 500 meter
     
 


Otta, den 5/11-2008

Med hilsen
Loftsgård Vel
Knut Johan Bakke
Leder

(Lagt ut 7.des. 2008)


 
 


Høgdebassenget øverst i Liavegen:

Loftsgård Vel
v/Knut Johan Bakke
Kringsjåvn. 11
2670 Otta 29.04.08

Sel kommune
v/teknisk sjef
2670 OttaLoftsgård Vel har i løpet av siste året fått henvendelser fra flere bekymrete beboere vedrørende tilstanden på høgdebassenget øverst i Liavegen. Armeringen i bassenget er synlig på utsiden, og vann pipler delvis ut. Vi er klar over at vi ikke er fagkyndige på området, og ber derfor om at kommunen så raskt som mulig tar en befaring. Vi håper på en rask tilbakemelding.

Høydebassenget  - Klikk for en større versjon av bildet.Siste halvannet året har det vært fire rørbrudd i nabolaget som har forårsaket at mange husstander har vært uten vann i inntil flere dager. Vi vet at kommunen sitt røropplegg er svært gammelt, og er redde for at slike brudd blir hyppigere med tiden. Har kommunen en plan over når disse gamle rørene skal skiftes ut?

De som har vært uten vann er også skuffet/oppgitt over at kommunen ikke har oversikt over hvem som ikke har vanntilførsel når slike skader oppstår. Det er liten eller ingen informasjon å få når noe oppstår dersom man selv ikke tar kontakt. Hva slags service har vi egentlig krav på? For eventuelt nye brudd som oppstår i framtida, håper vi at informasjonen bedrer seg.

 Med hilsen
For Loftsgård VelKnut Johan Bakke

 

(Lagt ut 7.des. 2008)


 
     
 


Søknad om støtte til tiltak i boligfelt:

Loftsgård Velforening
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta

Sel Kommune
v/Nils Sønsteli
2670 OttaSØKNAD OM STØTTE TIL TILTAK I BOLIGFELT

Loftsgård Velforening har i år planer om å utbedre trapper i to stiger i vårt boligfelt.
Stigen mellom Kleivrudvegen og Kringsjåvegen samt ”Dahlbakken”.


Kostnadsoverslag:

 
 

32 lm. 2”x 8” imp. Plank à kr. 40
80 lm. 2”x 6” imp. Plank à kr. 25
320 stk. skruer à kr. 2 kr.
Til sammen kr.

kr. 1280
kr. 2000
kr.   640

kr  3920
       
 

Det søkes herved om kr. 3920 til dekning av materialutgifter.


Otta, 3.april 2008

Med hilsen
Loftsgård Velforening

Sign.
Knut Johan Bakke
Leder

(Lagt ut 7.des. 2008)


 
 


Søknad om midler til vedlikehold av stier/benveger:

Loftsgård Vel
v/ Knut Johan Bakke
Kringsjåvegen 11
2670 Otta

Sel Kommune
Bygg- og eiendomsavd.
2670 Otta


SØKNAD OM MIDLER TIL VEDLIKEHOLD AV STIER/BENVEGER.

Etter styremøte i Loftsgård Vel 17/4, ble det besluttet å oppgradere 4 stk. stier/benveger i vårt boligfelt. Her vil vi skifte ut en del jernbaneslipperter (1) som har blitt brukt til trappetrinn i stiene. Samtidig vil vi skifte ut en del lekter på gelender(2), samt sette opp nye gelender.
Loftsgård Vel har i mange år hatt liggende en info.tavle (3)om veier og husnummer i vårt boligfelt. Denne skal nå monteres opp.

Samtidig vil vi oppgradere Kringsjåplatået(1) for at vi igjen kan bruke dette stedet til en samlingsplass.

Kostnadsoverslag:

 
 

110 m. 48/73 impr. lekter à 23,89 (2)
20 stk. impr. stolper à 30,- (2)
Skruer i pk. (2)
1 stk. sagkjede (1)
Motorsagbensin 5l. (1)
Kjedeolje 5l. (1)
1 stk. vinkelsliperblad (3)
2 stk. plexiglass (3)             
Sum:                                 

 

2890,-
600,-
239,-
149,-
80,-
90,-
21,-
  600,-
4669,-

 
     
 

Det søkes herved om kr. 4669,- til å utføre nevnte vedlikehold.


Otta, 20/4-2007
Knut Johan Bakke

(Lagt ut 7.des. 2008)


 
 

 

Noen andre eldre saker

 

 FYRVERKERI

Det er lov å skyte opp fyrverkeri 31/12 fra kl. 23.30 til 1/1 kl. 00.30
Oppskyting av raketter utenom denne tiden er forbudt.
Raketter med styrepinne er forbudt, samt raketter som ser ut som et leketøy.

Styret

(11. nov. 2008)
 

 

 
                   
                 
 

Startside     Info     Styret     Kringsjå     Medlemmer     Vedtekter     Bildegalleri     Årsmelding
 

 
     
                   
                   
                   
                   
       

Web: Geir Neverdal
www.otta2000.com