I 1963 ble fossekallen (Cinclus cinclus) kåret til Norges nasjonalfugl


Otta 27 mars 2007

 

 

Våren nærmer seg. Fossekallen er svært aktiv i Lågen ved Otta.
Den som går en ettermiddagstur langs Skansen vil se ganske mange som sitter på iskanten - eller dykker etter vanninsekter, larver, krepsdyr, småfisk og snegler som den finner i vannet eller på bunnen.

Fossekallen er avhengig av isfritt vann, så selv om den normalt er forholdsvis "bofast" har kanskje noen av dem overvintret i Sør-Sverige, Sør-Finland, Danmark eller i Tyskland.
Nå er de i alle fall tilbake i Sel - for det er på denne tiden - i mars og april - at eggene legges.

 

 

Kjært barn har mange navn: elveprest, elvekall (Vestlandet og Nord-Norge) og kvernkall (noen steder i Sør-Norge. Fossekallen har minst 70 ulike lokalnavn i Norge.

Størrelse: ca 18 cm. (litt mindre enn en stær). Vekt: ca. 60g. Vingespenn: 26-30 cm. Fjærdrakten er brunsvart, med et markert hvitt felt på hals og bryst. Fasongen ligner på en gjerdesmett, med korte vinger, og en kort, litt oppreist hale, men fossekallen er mye større. Begge kjønn er like. Ungfuglene er grålige, med flekket grå og hvit underside. (Wikipedia)

 
Fossekall

En tror at det hekker et sted mellom 5000 og 25 000 par  i Norge

Fossekallen legger vanligvis 4 - 5 hvite egg. Det er hunnfuglen som ruger eggene, men begge foreldrene mater ungene

Engelsk: Dipper, Dansk: Vandstær,  Finsk Koskikara, Fransk Cincle plongeur, Tysk: Wasseramsel, Italiensk: Merlo acquaiolo,  Spansk: Mirlo acuático, Svensk: Strömstare

     
  Fossekallen "kan overvintre ved åpne fossestryk ca. 1000 moh., og i Finnmark i −40 °C. ... Eneste spurvefugl som ernærer seg av vanndyr og litt vannplanter. Er spesialist i å dykke og kan være opptil ½–1 minutt under vann. Svømmer av og til i overvannsstilling selv om føttene ikke har svømmehud. Under vann svømmer den med vingene." (Store norske leksikon)  

 

På denne tiden er også ender på næringsjakt i den samme elvestrekningen,
og på breddene er de første "gåsungene" i ferd med å sprette ut.
 

Selja blomstrer tidlig på våren, med hann- og hunnrakler på atskilte trær.
(Det er de gule, lodne hannraklene som ofte kalles «gåsunger».)

 

Lågen ved Otta 27 mars 2007